Handelsbetingelser

BETALING OG HANDELSBETINGELSER

Firmanavn: Bøgh Gravering

Adresse: Kirkegårdsvej 1 9330 Dronninglund

Web adresse: www.bogh-gravering.dk

Mail adresse: kontakt@bogh-gravering.dk

Ejer: Heidi Vestergaard Bøgh Pedersen

Bankoplysninger:
Nordjyske Bank
Kontonummer: 7420
Registrerings nummer:1240939
Etablerings år: 2017

Betalingsbetingelser: Netto 8 dage

Priser:
Alle priser på websitet angives i DKK, inklusive moms, alle danske afgifter mm. Beløbet debiteres, når varen afsendes

Bestilling over nettet:
Når du køber på vores hjemmeside beder vi om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse informationer bruges udelukkende kun til behandling af ordren. Informationerne lagres elektronisk i ukrypteret form, og gemmes i 5 år. Desuden registrerer vi IP-adressen, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes! Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.

Fortrydelsesret:
Da din bestilling er specialfremstillet produkt, er der lovmæssig kun fortrydelsesret frem til fremstillingen begynder.
Special fremstilling omfatter: hundetegn, pokaler, medaljer, formstøbte skilte og andre skilte i aluminium, kobber, messing, plastic og glas.

Forbrugeraftaleloven §18, Stk. 4.
Såfremt aftalen vedrører fjernsalg af en ikke finansiel tjenesteydelse eller en vare, som skal fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov, gælder fortrydelsesretten kun, indtil udførelsen, fremstillingen eller tilpasningen begynder, når forbrugeren forinden har givet sit samtykke til, at den erhvervsdrivende kunne begynde udførelsen m.v. inden fortrydelsesfristens udløb. Denne begrænsning i fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis den pågældende aftale vedrører løbende levering og er indgået under eller i forbindelse med den erhvervsdrivendes telefoniske henvendelse til forbrugeren uden dennes forudgående anmodning. Fortrydelsesretten kan ikke benyttes, hvis det udelukkende sker for at skade Bøgh-Gravering

Fortrydelsesret ved forsinkelser:
Hvis kunden i sin bestilling har angivet, at varen skal leveres til bestemt tidspunkt, og Bøgh Gravering skriftligt har tilkende givet dette. Kan kunden kun ophæve ordren, hvis Bøgh Gravering ikke overholder tidsfristen og der ligger en skriftlig annullering af ordren.

Reklamation:
Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler.
Efter købeloven gives der reklamationsret i 24 måneder på alle varer. Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået i op til 24 måneder efter købet. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af fejlagtigt brug af produktet, eller anden skadeforvoldende adfærd, der har medført manglen. Er der tale om en fejl fra vores side af ombyttes varen uden vederlag. Vi betaler fragt begge veje. Er der tale om en fejl fra kundens side (evt. tastet fejl i bestilling- betales fragt og nyt skilt af kunden) Du skal reklamere inden rimelig tid efter, at du har konstateret manglen. Meddelelsen skal indeholde en specifikation af manglen og evt. billede dokumentation Vil kunden ophæve købet eller kræve efterlevering eller om levering af varen, skal der uden ugrundet ophold gives meddelelse til Bøgh-Gravering herom. I modsat fald har kunden tabt sin ret til at afvise varen eller kræve efterlevering.

Indlevering af Logo og tegninger:
Hvis du ønsker at få graveret et logo eller tegninger, som du har indleveret hos os, er det DIT ansvar at have de nødvendige tilladelser til reproduktion. Bøgh-Gravering kan ikke drages til ansvar for manglende tilladelse af reproduktion af disse. Pådrager Bøgh-Gravering sig ansvar overfor tredjemand i anledning af din manglende tilladelse, til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder du Bøgh-Gravering skadesløs for et sådant ansvar. Bøgh-Gravering forbeholder sig retten til ikke at producere dine egne motiver såfremt, det af Bøgh-Gravering vurderes, til at være i for dårlig kvalitet. Indleveret materiale vil ikke blive set af andre end medarbejdere hos Bøgh-Gravering og evt. underleverandører, til Bøgh-Gravering, uden dit samtykke. Alle tegninger og tekniske dokumenter vedrørende varen eller fremstillingen heraf, forbliver Bøgh-Graverings ejendom. Uden Bøgh-Graverings skriftlige samtykke må det nævnte materiale ikke anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab

Levering:
Forsendelsen med GLS, hvis ikke andet aftales ved bestilling. Der tillægges porto jf. GLS til enhver tid gældende takster Hvis du bestiller flere varer samtidig hos Bøgh-Gravering vil varens vægt blive sammenlagt og forsendelse omkostningerne blive udregnet ud fra varen vægt. Leveringstiden kan være længere i forbindelse med helligdage, ferie eller fejlleverancer fra vores leverandører side af – forekommer der længere leveringstid end aftalt modtager du en mail med forventet leveringstidspunkt